Content Marketing

Content marketing som marknadsföringstyp har sina anor från över hundra år tillbaka i tiden. Det var dock först med internets inträde som begreppet ”content marketing” började användas. Nu är verktyget ett naturligt inslag i många framgångsrika företags marknadsföringsinsatser.

Content Marketing är ett marknadsföringsinstrument som till skillnad från den allmänt använda reklamen, fungerar som din kunds kompis eller kompetenta rådgivare. Då traditionell reklam endast verkar som ett övertalningsverktyg för att pracka på människor produkter och tjänster, är content marketing något som ska entusiasmera och engagera fram potentiella leads. Detta gör vi genom en väl utarbetad strategi.

 

Vår arbetsprocess med Content Marketing.


Workshop.

Första steget i processen är att ha en workshop med er som kund där er målgrupp lampska ”lokaliseras” samt ”förstås”. Vem är er kund? Vad kan denna målgrupp vara intresserad av? Vilka eventuella problem ställs denna målgrupp av i sitt arbetsliv? Vilken värld rör de sig i och så vidare. Utifrån detta kan vi sedan få fram de idéer som behövs i det framtida arbetet med insatsen.

Skapa innehåll.

I steg två skapas innehållet. Detta kan vara blogginlägg, intervju, film, nyhetsbrev seomed mera. Innehållet ska vara relevant, engagerande, SEO-optimerat och producerat utifrån er företagsprofil.

Promota innehåll.

Nu ska innehållet publiceras i relevanta digitala kanaler. Vilka kanaler man socialanvänder sig av varierar med var dina potentiella kunder vanligtvis rör sig. Några vanliga kanaler är Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, Pinterest, Mynewsdesk med flera.

Mäta och utvärdera.

Det finns mängder av sätt att mäta och utvärdera content marketing. Några av de glassvanligaste sätten är: hur många unika besökare som har sett innehållet? Hur länge har de stannat på sidan? Vilken typ av innehåll konsumeras mest? Vilka sökord har använts för att hitta innehållet? Vilka insatser har fungerar bäst? Hur är ”conversion rate” från de besökare som kommer från insatsen och så vidare?

Lyssna

Vad är responsen från mottagarna? Delas innehållet som projiceras ut? Interagerar mottagarna? Ökar bubblebesökarna på de olika sociala forumen och på er hemsida? I detta steg tar man vidare lärdom av utfallet från insatsen. Allt för att hitta den optimala ”frekvensen” för just dina kunder.

 

Graphics by: Laura Reen