9 anledningar till varför IT-projekt misslyckas.

Att implementera olika IT-projekt inom en organisation eller företag är inte det lättaste. Mindre än en tredjedel av alla projekt som initieras kommer att klara sin deadline och vara enligt budget. Men varför är det då så? Hur kommer det sig att så många IT-insatser misslyckas? Här finner du några av de falluckor du ska hålla utkik efter. 

1456946865_f-target_256 1. Orealistiska eller outtalade projektmål.

Ett vanligt fel som många gör när de ska implementera ett nytt system eller står i startgroparna för att utveckla ett, är att inte sätta upp tydliga mål. Utan ett tydligt mål kan projektet liknas vid ett förarlöst fartyg som aldrig kommer att nå fram till hamn.

1456947112_vector_65_16

2. Felaktiga uppskattningar av nödvändiga resurser.

Resursbrist är i en stor del av fallen anledningen till att insatsen inte når sin fulla potential. Företag och organisationer tenderar som oftast att försöka ta genvägar för att nå sina uppsatta mål. Genvägar som i många fall påverkar utfallet av insatsen negativt.

1456950781_Settings-5

3. Dåligt definierade systemkrav.

Många beställare av nya IT-system har en övertro på att enkom tekniken i sig ska lösa alla problem. Så är inte fallet. Även här krävs en tydlig definition på vad målet med insatsen är.

1456951839_vector_65_03

4. Dålig rapportering av projektets status.

Ett IT-projekt ska bedrivas genom en ständig återkoppling mellan intressenter. Allt för att förenkla och rationalisera processer. Nuförtiden finns det ett antal olika webbaserade verktyg för att hålla kontinuerlig koll på ett projekts status.

digital viktig5. Outtalade risker.

Inget ska komma som en överraskning i genomförandet av en IT-insats. Varför inte använda sig av en gammal hederlig PESTLE-analys initialt i projektet?

digital kommunikation

6. Dålig kommunikation mellan kunder, utvecklare och användare.

Många beställare av IT-insatser är inte själv användare av tjänsten eller systemet ifråga. Därför blir utfallet av insatsen i majoriteten av IT-projekt dåligt. Detta då projektet inte är förankrat hos dem som faktiskt ska använda sig av, eller ta del av insatsen. Specifikationerna för insatsen ska istället uppbringas efter en total analys av de olika intressegrupper och de behov som finns.

digital gammal

7. Användning av föråldrad teknik.

En stor anledning till att majoriteten av IT-insatser misslyckas är att de produceras på eller av gamla och icke uppdaterade plattformar. För att livstiden ska bli så lång som möjligt för till exempel ett system, krävs det att alla komponenter är ”up to date”.

digital komplexitet

8. Oförmåga att hantera projektets komplexitet.

Många IT-projekt är enorma i storlek. Inte bara på planeringsnivå. Parametrarna som inkluderas är inte bara många, de har även en tendens till att förgrenas ut i takt med projektets evolution. Här krävs det kontinuerlig ledning för att inte projektet ska implodera under dess egna massa och tyngd.

digital politik

9. Dålig projektledning.

Som nämnts ovan. Dålig projektledning innebär ofta att projektet dör eller att slutprodukten inte används. Vare sig det rör sig om mindre eller större insatser. Oavsett vilken projektmodell man använder sig av ska det alltid finnas en tydlig kommunikation och kravbild från projektledaren gentemot intressenter. Om insatsen av någon anledning misslyckas, är det inte sällan på grund av undermålig projektledning.

Vi på Sunfish jobbar efter en tydlig samt väl utarbetad process och projektledning. Har ni något projekt som ni vill ha hjälp med? Tveka då inte att kontakta oss