9 fördelar med att implementera en CRM-strategi.

En verksamhets mest elementära del är dess kunder. Trots detta är det många företag som inte har sitt CRM-system optimerat för att ge kunden bästa möjlig service. Att ha en CRM-strategi är  fundamentalt för att tillhandahålla dina kunder en 5-stjärnig service. Nedan finner du 9 CRM-strategier som kan gagna ditt företag.

1. Öka kunskapen om dina kunder

Kunskap är makt och ju mer man vet om sina kunder, desto bättre kan man skräddarsy sina produkter service och kommunikation för deras behov.

2. Processförbättringar

Genom att optimera CRM-processer kommer företagets kunder få bättre service. Organisationens arbetsteam kommer dessutom att arbeta mer effektivt och det kommer finnas mer tid att bygga vidare på din verksamhet.

3. Få din marknads och säljavdelning att arbeta i symbios

Att få försäljnings samt marknadsavdelningen att arbeta i symbios har länge varit ett stort aber för många företag. En dedikerad CRM-strategi upplöser detta problem och gör dessutom att arbetet blir synligt för hela företaget. Du får på detta sätt också hjälp med att skapa en företagskultur där man assisterar och samarbetar med varandra.

4. Bemyndiga din kundsupport

Kunder avskyr att bli vidarebefordrad från ett ställe till ett annat när den söker assistans från ett företag. Trots detta låter inte många företag och organisationer sina serviceteam hjälpa kunder till teamets fulla potential. De sätter istället upp hierarkiska barriärer som förlänger och försvårar arbetet. Med tydligt implementerade CRM-strategier och processer som i förlängningen gör kunden mer nöjd, samt förenklar för servicepersonalen, är man på rätt väg.

5. Spendera din marknadsföringsbudget optimalt.

CRM kan hjälpa dig att kontrollera samt analysera resultatet från dina marknadsföringsinsatser. Detta tillåter dig att ta beslut utifrån precis, realtidsbaserad information på vad som fungerar, eller inte, samt vad som kan göras för att förbättra resultaten.

6. Ta precisa beslut

CRM-system som är implementerade som en del av en övergripande strategi, kommer att ge ledningsgrupper access till exakt data för de olika delarna i verksamheten. Detta gör att det kan planeras för olika framtidsscenarion, sättas budgetar, benchmarks osv.

7. Identifiera nya säljmöjligheter samt miljöer

Med en ökad insikt i hur verksamhetens kundstock fungerar och hur de svarar på olika marknadsaktiviteter, kommer det att bli lättare att identifiera nya kunder och intäktskällor.

8. Att bygga långsiktiga kundrelationer blir enklare

Ju bättre kunden upplever mottagandet och ”resan” genom ett företag, desto bättre uppfattning kommer de att ha av företaget. Det säger egentligen sig själv. Ett strategiskt planerat CRM-system kommer med detta i åtanke, bygga fler långvariga samt lönsamma kundrelationer.

9. Sätt kunden i centrum i din verksamhet

Ett företags kunder är vitala för verksamhetens överlevnad. Därför bör alla beslut som tas inom en organisation göras med kunden i centrum. Ett väl implementerat samt strategiskt CRM-system kommer att göra det enklare för kundfokuset att genomsyra företaget.

Läs om Sunfishs CRM-system, Akira

Ref:www.tisski.com