Fotograf Max Alm-Norell framtidsspanar

maxxxxxx

Namn: Max Alm-Norell

Ålder: 42

Befattning: Idag är jag entreprenör, fotograf och konstnär. Jag har arbetat som fotograf de senaste 20 åren. Jag har även startat och drivit Top Dollar, Top Dollar Models, Harvest Agency och exportbolaget Saltexporten. Jag har haft utställningar i Europa med min konst och har konstverk i hela världen.


Skulle du kunna göra en framtidsspaning som anbelangar ditt arbetsfält utifrån en digital eller teknisk kontext?

Tekniken tar fotografiet till nya nivåer. Det har gått väldigt fort. Bara från analogt till digitalt var en resa många fotografer inte klarade av. Idag är det samma snabba utveckling. För att hålla sig på topp krävs att man på något sätt håller sig uppdaterad eller har någon som hjälper till med det. Tekniskt ser det ut som om det rör sig mer åt film och rörligt. Idag kan man dessutom ta ut stillbilder ur filmmaterial. Kvaliteten har blivit så pass mycket bättre. Dessutom kan man idag ta bilder som är väldigt tunga informationsmässigt. Det gör att verktygen för bearbetning måste hålla väldigt hög nivå. Det, kostar pengar.

Tekniken har också gjort att många tror sig kunna producera bra bilder. Problemet med det är att priserna på tjänsten fotografi drastiskt har rasat, fast det egentligen borde vara tvärtom. Vi har även en annorlunda arena vad gäller att marknadsföra sig själv som fotograf. Sociala medier har gjort att man med små ekonomiska medel kan nå ut till väldigt många. Det upplever jag som mycket positivt. Är man duktig och vet hur man ska ”outa” sitt arbete på sociala forum, kommer också jobben.

Vad talar emot denna spaning?

3d-produktion av bilder. Det är dock ganska dyrt fortfarande. Men det är klart en stor konkurrent inom fotografi. Det finns stora delar där 3d-produktion av bilder kommer vinna mark. Dock tror jag att ”konst” inom foto kommer att bli större.

Jag hoppas att man inte sänker marknadspriserna mer.

Hur hoppas du din bransch utvecklas under de närmsta 10 åren?

Jag hoppas att man inte sänker marknadspriserna mer. Även om det idag ser ut så. Jag hoppas att rörligt material inte tar över helt. Det ser inte ut så heller. Jag hoppas att fotokonst fortsätter att öka i värde.

Finns det någon specifik person eller opinionsbildare du vänder dig till eller läser för att få inspiration inom ditt fält? Varför just denna person?

Nej. Jag har aldrig haft direkta förebilder. Men, jag upplever nätet som en bra källa till information och inspiration. Kanske att mina vänner inom fotografi är en sorts förebild. Speciellt om de gör bilder jag kan önska att jag gjort.

”’Om du vill se mer av Max Alm Norell och hans verk kan du gå på hans hemsida. www.maxalmnorell.se