Lotta Jörgensen från Fool Magazine och Fool Agency framtidsspanar

Lotta Jörgensen

Foto: Per-Anders Jörgensen

Namn:  Lotta Jörgensen

Ålder:  50

Befattning: Medgrundare av Fool Agency  och Fool Magazine. Creative Director/Grafisk designer

Skulle du kunna göra en framtidsspaning som anbelangar ditt arbetsfält utifrån en digital eller teknisk kontext?

För mig personligen i min yrkesroll är den digitala och tekniska världen helt nödvändig. Jag arbetar med kunder från Singapore till San Francisco likaväl som i norra Sverige. Utan min dator och internet skulle detta vara nästan omöjligt. Digitala telefonmöten där jag kan se mina kunder som om de satt på andra sidan bordet och programvaror som gör det möjligt att kommunicera idéer och skisser underlättar kontakten och gör jobbet mycket mer flexibelt och spännande. När jag producerar Fool Magazine så har vi t.ex en medarbetare i Barcelona och en i London som arbetar i våra InDesign dokument. Bara en sådan sak gör att man kan arbeta med professionella redaktörer utan att vi är bundna till att ha dem här på plats i Malmö. Det vore förstås trevligt men ibland fungerar helt enkelt inte en sådan organisation. Många skulle vara rädda för det, men vi ser det som en fördel.

Vad talar emot denna spaning?

Att dygnet endast har 24 timmar även i den globala världen.

”Jag känner att jag drunknar i ful och fel typografi och att alla tittar på samma förebilder”

Hur hoppas du din bransch utvecklas under de närmsta 10 åren?

Kvalitet snarare än kvantitet. Jag känner att jag drunknar i ful och fel typografi och att alla tittar på samma förebilder. Jag önskar att det fanns en större kvalitetsmedvetenhet och individualitet både hos formgivare och hos kunder. Det har varit en lång period där många strävar efter känsla i pappersval och söker sig till utseenden som är mer eller mindre ”handgjorda”. Men tyvärr så räcker inte det, ett typsnitt som ser ut som klotter är endast spännande om det finns någon designer bakom som förstår tanken att en handritat bokstav inte ”kan” vara handritad om den återkommer i exakt samma utförande varje gång. Det gäller även alla filter som finns för efterbearbetning av fotografi, det är inte spännande när samma digitala ”framkallningsfel” hamnar på samma plats varje gång. Men det är det inte många som tänker på, utan ser det bara som en skön effekt.

Finns det någon specifik person eller opinionsbildare du vänder dig till eller läser för att få inspiration inom ditt fält? Varför just denna person?

Jag försöker läsa så mycket som möjligt om allt. Det är viktigare att vara allmänbildad och intresserad än nischad. Men jag kan inte sticka under stol med att mycket av det jag läser handlar om gastronomi och miljöpåverkan.

**Vill du veta mer om Fool Magazine eller Fool Agency? Besök då www.fool.se