Tillväxtfaktor-X

Sunfish har ett samarbete med Tillväxtfaktor-X och dess dotterföretag. Vi har bland annat tagit fram broschyrerna ovan, komplett med layout, copywriting och fotografering. Förutom detta utför vi löpande underhåll med bland annat nyhetsbrev och andra uppgifter.

tvx1 tvx2 tvx3 tvx4 vepa