Visit Lund Intranät

Visit Lund är ett samverkansprojekt mellan aktörerna inom besöksnäringen och mötesindustrin i Lund.

Vi har designat samt programmerat Visit Lunds intranät för Lunds Kommun.