Tina Rudin Kaikkonen från Parkfast framtidsspanar

Untitled-2

 

 

 

Namn: Tina Rudin Kaikkonen

Ålder: 42

Befattning: Marknadsansvarig för Parkfast med varumärken som Malmö Arena, Malmö Arena Hotel och Hotel Mäster Johan i organisationen.

 

Skulle du kunna göra en framtidsspaning som anbelangar ditt arbetsfält utifrån en digital eller teknisk kontext?

AdBlockers har förändrat annonsmarknaden totalt de senaste åren. Med detta i åtanke har det lyfts fram funderingar kring hur trovärdiga våra mediekanaler egentligen är som budskapsplattformar. Medielandskapet är i djup relation till det kommersiella budskapen. Frågan är vem vi ska lita på?

Vidare kommer tonalitet och storytelling vara ännu viktigare i hur vi kommunicerar – du kan ha alla kanaler men om mottagaren inte förstår vad du säger på grund av hur du uttrycker dig, förloras ditt budskap i bruset. ”Prata så att människor förstår och känner igen sig”

”…vi lever i en annonsförryckt mediavärld där mottagaren är van att allt är on demand och det mesta nu känns lite köpt”.

Vad talar emot denna spaning?

Egentligen ingenting. Men vi lever i en ”annonsförryckt mediavärld” där mottagaren är van att allt är ”on demand” och det mesta nu känns lite köpt. Pendeln kommer att svänga. Frågan är hur snabbt och hur stort genomslag det kommer att ha. Kampen om vem som når konsumenten trovärdigt och rätt är benhård. Att våga och vilja vara nedkopplad är det nya svarta. Då väljer konsumenter att lyssna på någon som kanske ”ger” mer än bara löser ett problem.

Hur hoppas du din bransch utvecklas under de närmsta 10 åren?

Att det blir färre kanaler att hantera. Men det är nog ett önsketänkande. Att de sociala värdena säljer mer och inte bara är en make-up utan också en säljkanal där kunden blir lojal i en allt mer illojal kundrelation. Vi är redan på väg dit idag. Fenomenet har dock inte slagit igenom i alla kanaler och för alla företag ännu. Kanalvalen är dessutom till synes oändliga just nu. Det som kan motverka denna ständigt ökande kanaluppkomst är om de stora uppköpen inom mediamarknaden fortsätter. Då blir plattformarna färre och sedermera enklare att hantera gentemot kunden.

Finns det någon specifik person eller opinionsbildare du vänder dig till eller läser för att få inspiration inom ditt fält? Varför just denna person?

Jag har jättemånga och jag får nya hela tiden. Allt från konstnärer som Banksy till personer som Claes Magnusson på Malmö Yrkeshögskola, Klas Tjebbes VD FC Rosengård till en ”ofrivillig” okonstlad person och PR-geni som Percy Nilsson. Madonnas karriär och ständiga innovation ger inspiration och visar att allt är möjligt. Som till exempel att sjunga Like a Virgin för att sedan skriva en barnbok.

*Vill du veta mer om Tina Rudin Kaikkonen? Lägg då till henne på Twitter, vilket du kan göra här!