Akira CRM

Akira är Sunfish plattform för utveckling av CRM-system. I grunden består Akira av ett kundregister med ärendehantering och ovanpå detta inkluderar vi sedan moduler efter dina behov. Resultatet blir ett skräddarsytt system som är lätt att använda och som ökar din lönsamhet och effektivitet.

Akira är utformat för att vara lätt att använda men utan att göra avkall på någon funktionalitet. Genom sin webbaserade form är det mycket flexibelt att använda när du vill, var du än är. Allt som krävs är en webbläsare. Systemet håller naturligtvis högsta standard när det gäller tillgänglighet, kvalitet och säkerhet.

Kontakta oss gärna för att diskutera hur Akira kan användas för att fylla dina systembehov. Nedan kan du läsa några exempel på tillämpningar där Akira med fördel kan implementeras.

akira

Kundhantering och säljstöd

Samla all kundinformation på ett och samma ställe. Skapa automatiska påminnelser via SMS eller e-post. Ring upp kunder med ett enkelt knapptryck.
Se till att rätt medarbetare har tillgång till rätt information om kunderna i rätt tid. Se till att all information om kunderna finns på plats när nya medarbetare tillkommer eller befintliga blir sjuka. Skapa händelserapporter, håll koll på sannolikhet för avslut och på kundnöjdhet.

Med ett effektivt säljstöd underlättar du kundkontakterna och ökar lönsamheten. Allt kan naturligtvis också enkelt användas via mobil och surfplatta.

Tidrapportering

Med tidrapportering får du full kontroll på din och dina medarbetares tid. Sätt upp projekt och estimat och få skräddarsydd statistik på utfall. Sätt igång tidtagning via mobil och få automatiska sammanställningar på regelbunden basis. Som konsult är tidtagning vitalt för att ta rätt betalt och ge rätt estimat åt kunder. Genom Akiras modulära uppbyggnad kan du använda tidtagningsinformationen för att skapa offerter och fakturor, för schemaläggning och mycket mer.

Fakturering

Ta kontroll över din fakturering! Automatisera fakureringen och skicka ut dem per e-post. Undvik uteblivna betalningar genom automatiserade påminnelser. Fakturorna kan baseras på valfria parametrar såsom nedlagd tid, sålda produkter, registrerade ordrar eller andra variabler. De kan förstås också skapas manuellt. Med hjälp av statistikmodulen får du komplett statistik och kan jämföra kunder och tidsperioder med varandra.

Orderhantering

Underlätta orderregistrering genom att skicka ut välkomstmail, sms eller brev. Exportera filer i rätt format till uppdragsgivare och ladda upp dessa automatiskt. Se till att alla ordrar blir fakturerade och inget hamnar mellan stolarna. Allt från inledande kontakt till slutförd order registreras på kundsammanfattningen och flödena blir enkla att följa.

Statistik / rapportering

Plocka ut detaljerad statstik baserad din verksamhet. Gör automatiska utskick av rapporter till nyckelpersoner, se vilka delar som går bäst och vad som behöver förbättras.

Integration med befintliga system

Naturligtvis finns möjlighet att integrera med dina befintliga system för att på så vis skapa synergieffekter. Det kan röra sig om ekonomisystem, lagerhanteringssytem eller andra typer av verksamhetssystem där information kan utbytas för att minska behovet av manuell handpåläggning. Det sparar både tid och pengar.

SMS-integration

Möjlighet att göra automatiska och manuella utskick av sms till kunder eller medarbetare. Både enstaka utskick och till hela grupper. Det kan handla om påminnelser och bekräftelser eller något annat som snabbt behöver nå mottagaren. Det kan också röra sig om erbjudanden eller något annat där kunden kan acceptera direkt.

Offerthantering

Skapa professionella offerter med möjlighet att skicka ut via e-post. Mottagaren kan acceptera genom ett enkelt klick och accepten hamnar direkt in i systemet. Koppla på statistikmodulen till offerterna och beräkna pris baserad på tidigare uppmätt tid.