Systemutveckling

Vi har stor erfarenhet av att bygga skräddarsydda system i webbmiljö.

Applikationer och system som traditionellt byggts som applikationsform kan idag med fördel utvecklas i webbmiljö. Exempel på användningsområden är schemaläggning, tidsbokning, callcentersystem, communitys, CRM-system och finansiella system.

Webbaserade system måste inte per automatik vara publika, det kan röra sig om helt interna företagssystem eller interna system med publika delar. Att det är webbaserat innebär goda möjligheter för integration i bärbara enheter, smartphone-appar eller för personal på distans. Det innebär också att uppgraderingar kan skötas centralt istället för på varje klient, något som sparar både tid och pengar.

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan förverkliga din idé!

php-programming-code

Vår arbetsprocess

1. Analys

I ett initialt skede av processen behöver vi förstå vad du som kund har för situation. Vilka är de övergripande målen med systemet samt vilka är de elementära drivkrafterna för att utveckla detsamma? Vem är det som ska använda systemet? Är det enkom ett internt system eller ska det kanske ha externa funktioner? Hur ser er kravspecifikation ut? Vi guidar dig genom denna process så vi slutligen har ett teoretiskt ramverk optimerat för just ditt system.

2. Utveckling

Under utvecklingsfasen av systemet sker det löpande rapportering mellan Sunfish och dig som kund. Planerade avstämningsmöten hålls med jämna mellanrum där ni kan komma med eventuella ändringar och/eller tillägg. Vi utvecklar systemet i webbmiljö vilket innebär att den färdiga produkten kan användas där den bäst behövs – det enda som krävs är en webbläsare i datorn, surfplattan eller telefonen.
Språken vi arbetar i är framförallt PHP och Javascript/jQuery. Om behov finns väver vi in komponenter skrivna i andra språk, detta krävs ibland vid integration med befintliga system. Språken och ramverken vi arbetar i är baserade på öppen källkod vilket i praktiken innebär att de inte är förknippade med dyra licensavtal eller bristande support. Dessutom har de en mycket stor användarskara vilket innebär en trygghet för framtida vidareutveckling.

3. Implementering

När systemet är klart kommer vi ut till ditt företag och håller en kort kurs för er och era intressenter. Detta gör vi för att övergången från ett gammalt system till ett nytt ska ske så smärtfritt som möjligt. Vi finns också som en backup vid uppstarten av det nya systemet, om vidare frågor uppkommer. Naturligtvis tar vi också gärna fram dokumentation och användarmanualer som kan användas för referens och för att introducera nya medarbetare i systemet.

4. Utvärdering/Återkoppling

Efter en tid går vi tillbaka och analyserar hur systemet fungerar och hur det används för att säkerställa att ni är nöjda med resultatet och att allt fungerar som avsett. Vi håller sedan löpande kontakten och hjälper till med vidareutveckling i takt med att er verksamhet förändras och nya behov uppstår. Våra system är uppbyggda av moduler med god separation för att enkelt kunna lägga till eller ändra i befintlig funktionalitet.